Roelof Coops Steenbergen1

M, #9268, b. circa 1490, d. circa 1548
FatherCoop Steenbergen1 d. b 14 Sep 1521
MotherJutte (?)1
ChartsPedigree Chart Robert Lamping
DC Johan Steenbergen (#9274) (b. ca. 1340)
Related To Robert LampingY
Birth*circa 1490 Roelof Coops Steenbergen was born circa 1490.1 
 He was the son of Coop Steenbergen and Jutte (?)1 
Marriage* Roelof Coops Steenbergen married Grete Jan van Groven. Het is zeer aannemelijk dat Roelof Coops en Grete Jan van Groven een ehtpaar hebben gevormd.1 
Death*circa 1548 Roelof Coops Steenbergen died circa 1548.1 
Biography* 
Bron: Werner ten Kate, Genealogie Steenbergen op Zuidwolde (citaatnummers refereren aan deze bron)

Vermeld te Zuidwolde van 1521 tot 1548.
De eerste keer dat we Roelof Coop Steenbergen tegenkomen is de reeds aangehaalde belening door de heer van Ruinen op 14 september 1521 met twee erven Steenbergen, Lubbinge en Pinksterman op Zuidwolde.[64]. Daarna bestaat er een hele reeks ordelen van de Etstoel waarin hij voorkomt. Op 19 augustus 1526 [65], 29 april 1527 [66] en 7 juni 1530 [67] procedeert hij tegen Wolter Jans in verband met een boedelverdeling. Tegen Johan ten Have op 30 mei 1542[68], 19 augustus 1542 [69] en 21 april 1544 [70], op 2 april 1543 [71] tegen Derck Berends, op 3 juni 1544[72] tegen Drullinge en op 19 augustus 1547 [73] tegen Beerte Jan Lambers. De inhoud van deze processen kennen we helaas niet.
Dat is anders in een proces dat op de pinksterlotting van 1548 [74] voor de Etstoel dient. Roelof Steenbergen verschilt dan van mening met Albert Meeuwes over het eigendom van een stuk land. De Etstoel is van mening dat de koopbrief die Albert Meeuwes toont, en die door Tyes Ketell is bezegeld, rechtsgeldig is en constateert zij dat Roelof Steenbergen en Grete van Groven of “hoer olders” geen naarkoop hebben gedaan. Roelof zal moeten bewijzen dat de bewuste koopbrief met bedrog tot stand is gekomen. Overigens was de genoemde Tijs Ketel schulte van Meppel75 en moeten we het betwistte stuk grond dus in of bij Meppel zoeken.

Omdat Grete van Groven in één adem genoemd wordt met Roelof Steenbergen lijkt het er op dat zij zijn vrouw is. Dat vermoeden wordt versterkt doordat zij samen voorkomen in een proces over een koeweide dat Grete Jan van Groven met haar momber en kinderen in de jaren 1550/1551 [76] voert tegen de momber en kinderen van Aleyt Jan Alberss. In dat proces draait het om een handschrift dat ene meester Lambert opgesteld heeft en waarvan er kennelijk twee verschillende exemplaren in omloop zijn. Op 19 augustus 1551 [77] constateert de Etstoel dan dat Roeloff Steenbarch voor de drost en 24 etten voorheen verklaard heeft dat hij met meester Lambert te doen had en niet met Aleyt (Jan Alberss) en Gelmer. De Etstoel spreekt dan uit dat de etten uit Dieverderdingspel een vergelijk tussen de partijen zullen moeten zoeken omdat “zye broeder ende suster kynderen synnen”.
Tot slot komen we Grete van Groven nog tegen in een proces tegen ene Albert Oltertiden op 9 april 1548 [78] en 27 mei 1550 [79], waarbij zij optreedt „van wegen den armen?. En op 12 september 1553 [80] tegen Pieter Wolters.
Uit het feit dat Roelof Steenbergen na 1548 niet meer wordt genoemd, en dat Grete van Groven juist vóór die datum niet en na die datum wél wordt genoemd, maak ik op dat Roelof rond 1548 zal zijn overleden.1
[Einde citaat]

 

Family

Grete Jan van Groven
Child

Citations

  1. [S187] Werner ten Kate, "Genealogie Steenbergen op Zuidwolde."
Last Edited28 Dec 2011