FamilyTree CALVENHOVEN
Composed by Robert Franklin LAMPING, November 2017
based on: wiewaswie.nl
and Slave register Abraham Daniel Cornelis van Coevenhoven
If you happen to be family, please contact me.
                             
[Sieka]?], slavin van Dominee Wigboldus Rasveld,  b. ca. 1744
De slaven van Wigboldus en Sybrecht
Sieka was een van de slavinnen van Wigboldus Rasvelt en vermoedelijk mijn oudbetovergrootmoeder. Vandaar de interesse in de slaven van deze dominee.
1777, november 10
archief OAC toegangsnummer 1.05.12.01 inventarisnummer 206 specificatie nr 76:
negerin Sieka met haar vier kinderen
Arietta Carolina, 
Albertus Elisa, 
Francisco Antholino en 
Chiko Severie 
door Zybrecht van Uytrecht weduwe van de predikant Wigboldus Rasvelt, wegens trouwe dienst. 
Zou Arietta Carolina inderdaad onze Arietta zijn van 1770?
Het is wel vreemd dat de Arietta's dochter Martha weer slaaf is. Ze wordt gekocht van W.C. Hoyer in 1842, terwijl haar moeder Arietta Carolina dus vrij is.
Zeker weten, doen we het dus niet. 
                             
Arietta …  , b. ca. 1770
Martha [ook Martina] van Uiter = Martina Kalvenhoven??
b. 1797
Manumissie: dec 1855 (zij is dan 58jr oud)
Gekocht van W.C. Hoyer feb 1842, samen met haar kinderen
Lambertina [Cornelia] Kalvenhoven waschvrouw
b. 1819
? Wanneer in bezit gekomen van ADC van Coevenhoven?, Werden niet gekocht in 1842
ovl.  waarschijnlijk 18 feb 1891, als Labertina Cornelia Kalvenhoven. (met moeder Martina Kalvenhoven)
Acte: NACUR ovl. 49), Willemstad, Stad, Curaçao. Ze wordt vermeldt als 65 jr. Dat klopt natuurlijk niet.
Theodorus Kalvenhoven
b. 1837  (slavenregister)   /  b. 29 jun 1836 (volgens NACUR ovl. Acte 229)
ovl. 1 oct 1884 ((NACUR ovl acte 229) willemstad, Stad, Curaçao
tr. 29jr, 24 dec 1864, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR huw acte 84) zoon van Lambertina Kalfhoven
Maria Polonia   (kind van Gustina Rovina)
geb. 9 feb 1847, Curaçao
   Maria Polonia ELLIS   (bij ovl. Theodorus is zij vermeld als Maraya Ellis. Moeder als Labertina Kalvenhoven)
   ovl. 30 jul 1918, Maria Polonia Calvenhoven, (Moeder: Rofina)   (NACUR ovl acte 237), geb. op Curaçao, 9 feb 1847)
  (bij ovl. Theodorus is echtgenote vermeld als Maraya Ellis. Moeder als Labertina Kalvenhoven)
Juliana Maria Kalfhoven  (Tan Juja??)
b. 8 mar 1875. Willemstad. (NACUR Geb acte 73.0)
Vader genoemd als Theodorus Andries Kalfhoven en Moeder: Maria Polonia / ook : Maria Ellis.
d. 27 oct 1964, 81 jr. Willemstad, Stad, Curaçao ouders overleden
Proto Yacinto Calvenhoven
b. 11 sep 1867, (NACUR geb. akte 259) Willemstad, Curaçao
Maria Josefita Calvenhoven  (kind van Theodorus Andries Calvenhoven)
b 19 maart 1870, Willemstad, Stad. (NACUR geb. 99)
ovl. 60jr, 10 mei 1930, Willemstad, Stad, Curaçao, ouders overleden. (NACUR ovl. acte 247)
tr. 19 jr, Hendrik Simon Tromp (26 jr) 15 april 1896, (NACUR Huw. acte 16), Willemstad, Stad
Ze trouwen op dezelfde dag als de geboorte van hun eerste kind.(nog net op tijd)
ovl. 78jr,1 dec 1954, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR ovl.a cte 681) Moeder overleden. Moeder: Anna Juanita Tromp
Alejandro Alberto Calvenhoven
b. 15.april 1896 NACUR geb. 129.) Curaçao. (op trouwdag ouders)
d. 17 Jun 1975, Willemstad, Curaçao, (trouwboekje Hendrik Simon Tromp)
Ismael Arcadio Tromp
b. 12 jan 1898, (NACUR geb acte 22) , Curaçao,
Kind: Donald TRENIDAD (met vele nakomelingen)
     see website lamping.org
Dario Andrés Tromp
b. 18.11.1899  (NACUR Geb. Acte 364, Willemstad)
     see website lamping.org
Maria Juliana Tromp
b. 8 feb 1902, Willemstad, Curaçao, (NACUR, geb. acte 34)
ovl. 35jr, 20 jun 1937, Willemstad, Stad, Curaçao. (moeder overleden)  (NACUR ovl acte 233)
     tr. 22 jr  Piet Wilhelm Lamping (30 jr) op 3 dec 1924, Wilemstad, Stad, Curaçao
    (NACUR, huw acte,  100), Vader bruidegom overleden.
     Piet Wilhelm Lamping, geb. 9 nov 1894,  
    (Kind van Phillipus Wilhelmus Johannes Lamping, Anatje Maria Sophia Bekker)
     see website lamping.org
Gabriel Julio Tromp
b. 12 apr 1904, Willemstad Curaçao, (NACUR, geb acte 88)
ovl. 20 mart 1950, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR ovl. acte 148)
Geen kinderen
Hilda Gregoria Tromp
b. 9 mei 1906, Willemstad, (NACUR geb acte 104), [vader is 29 jr oud  (moet een fout zijn)]
see website lamping.org
Ena Teofilia Tromp
b. 3 november 1909, Willemstad. NACUR geb acte 283)  Leeftijd vader is 33jr
see website lamping.org
Na overlijden van Theodorus Andries Calvenhoven heeft Maria Polonia ELLIS  omgang met John de Jong
Waaruit 1 kind:
Arturo Calvenhoven.
b. 6 aug 1886, Willemstad, Stad, (NACUR, Geb. acte 1886) 
= Arturo de Jongh.   Naamswijziging: 2 april 1912 bij Gouvermenteel Besluit dd 2.-4-1912
Bij GB dd 2.4.1912 is aan Arturo Calvenhoven toestemming verleend om 
met weglating van zijn familienaam Calvenhoven die van de Jongh te voeren. 
tr. 25jr op 12 jun 1912 met Leonora Cornelia Snijders, 19 jr. (NACUR, Huw acte 19)
Kind van: Christiaan Hendrik Snijders en Constancia Eusebia Fraai
Diverse kinderen, zie website lamping.org
Maria Magdalena Calvenhoven (moeder: Maria Poulina Ellis)
b. 22 jul 1872 (NACUR 340), Wilemstad, Stad, Curaçao
ovl. 58jr, 2 juni 1931, ouders overleden, (NACUR ovl acte 250) geb. op curacao 22 juni 1872). (Geb. acte vermeld juli)
Eugenio Gerardus Calvenhoven
b. 15 nov 1876 Willemstad, Stad, 1876, (NACUR geb. acte 426)
Alfonso Dominico Calvenhoven
b. 22 nov 1879, Willmstad, Stad (NACUR, geb. 367)
Mathilda Angelina Calvenhoven (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
b. 16 mei 1857 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl. voor: 18 april 1906 (O.b.v. Trouwacte 25, zoon Johannus)
Johannus Eufrasio Calvenhoven  (ook Johannes)
b. 5 mei 1875, Willemstad, Stad (NACUR geb. akte 160):  Moeder vermeld als Angelina Marthilda Calvenhoven)
ovl. 51jr,  2 oct 1926, Willemstad, Stad, Curaçao. (NACUR ovl acte 489) 
Moeder overleden: Angelina Mathilda Calvenhoven. Echtgenoot van: Amelita Genoveva Metzel
tr. 30jr, 18 april 1906, Curacao, Stad.   (moeder genoemd als Agelina Mathilda Calvenhoven)
Basilia Martina Goestien  (27 jr)   (moeder is Madelien Goestien, reeds overleden)
b. 14 juni 1868
ovl. 6 jan 1913 (45jr), Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR, ovl. acte  21) (moeder overleden)
tr2. 41 jr. 15 december 1916, Willemstad, Stad,  (NACUR, huw. 66)  Moeder vermeld als Angelina Mathilda Calvenhoven
   Aurelta Genoveva Metzel (37 jr)
   b. 3 januari 1879, Curaçao  kind van Theodorus Martis Metzel en Hermina Carolina
   '= ook genaamd Amelita Genoveva Metzel (in ovl acte van haar man, Johannes Eufrasio Calvenhoven)
   ovl. 54jr. 28 feb 1933, Willemstad, Stad, Curaçao. (NACUR ovl acte 102) 
         ouders overleden. (kind van Hermina Carolina en Tehodorus Martes Metzel
Martens  Leopol
b. 1 Oct 1840 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl. 20 aug 1869  (NACUR Ovl. Akte 151.2) Willemstad, Stad  (Moeder vermeld als Labertina Kalvenhoven)
Juliana Paulina
b. 3 aug 1843 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl. 25 jr, 18 maart 1869 (NACUR 97.1 ovl. akte), Willemstad Stad, Curaçao. geb. Curaçao
Johanna Henrietta
b. 29 jul 1846 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven), 
ovl. 6 dec 1848 (dito)
Carolus albertus
b. 11 jan 1849, (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl. 0 jr. 15 sep 1849 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Joseph Gabriel
b. 19 maart 1851 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl 0 jr. . 27 mrt 1851 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Eliza Ignacia Calvenhoven
b. 21 aug 1853 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl. 7 apr. 1906, Willemstad, Stad, Curaçao  (leeftijd 52 jr) In acte: 55 jr. NACUR, ovl. acte 163)  Moeder vermeld als Libertina Calvenhoven
(Maria) Leonora Kalvenhoven
b. 1821 Volgens ovl. acte geboren 5 september 1903.
In slavenregister vermeld als Leonora
? Wanneer in bezit gekomen van ADC van Coevenhoven?, Werden niet gekocht in 1842
= Maria Leonora Kalvenhoven, kind van Martha van Uiter
ovl. 82 jr. 24 jul 1903 , Willemstad, Stad, Curaçao   (NACUR, ovl Acte 285)
Cornelis Ferdinand
b. 20 mrt 1840; ovl 16 Oct 1840 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Edouard Thomas
b. 1 oct. 1840 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Constancia Henrietta   (ook Constansia; ook Maria Constancia)    (ook Kalvenhoeven bij huwelijk van dochter Francisca)
b.  21 Sept 1843 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl. voor 1936 (zie ovl acte van dochter Francisca Leonora Kalvenhoven)
Simon Martinus (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven))
13 dec 1861,  (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl. 27 aug 1862 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Francisca Leonora Kalvenhoven  / Kalvenhoeven
zoek geboorte acte b. 1 feb 1866, Wilemstad, Curaçao (NACUR geb acte, 44): Als Francisca Leonora Kalvenhoeven (NACUR huw acte 87) 
Naam veranderd van Leonor Kalvenhoven in Francisca Leonora Kalvenhoeven (Kantonrechter d.d. 17-12-1936)
ovl. 70 jr, 9 dec 1936, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR, ovl acte 506). Moeder overleden, genaamd Constantia Henrietta Kalvenhoven
Trouwacte opvragen voor compleetheid     tr. 63jr, 12 september 1923. Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR huw acte 87) 
    Moeder bruidegom (Maria Petronilla) overleden, Moeder bruid (Constantia Henrietta Kalvenhoven) overleden)
zoek ook kinderne met de naam Petronilla    Johannes Martes Petronilla (63 jr bij huwelijk)    (reeds verwerkte kinderen erkend)
    ovl. 22 jul 1924, Curaçao, Stad, (NACUR ovl acte 275), Geb. 18-09-1859. Moeder overleden. Moeder genaamd maria Petronilla
Initalen van Leonora staan andersom
Helene Cordilia Kalvenhoeven  / Petronilla    (let op: Kalvenhoeven)
b. 22 oct 1884, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR geb acte 304)
Kind erkend bij huwelijk moeder Francisca Leonora Kalvenhoven d.d. 12-09-1923 met Johannes martes Petronilla)
Anna Petra Calvenhoven
b. 15-05-1888, Willemstad, Stad, Curaçao  (NACUR geb. acte 166) (moeder genaamd: Leonora Calvenhoven)
Maria Margarita Kalvenhoven
b. 25-10-1890, Willemstad, Curaçao, (NACUR geb acte 344)  (kind is gewettigd op 12-9-1923, zonder naams-vermelding)  (moeder genaamd: Leonora Kalvenhoven)
ovl. 13 september 1931, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR ovl. acte 387) Vader overleden
Berginia Marciana Kalvenhoven
b. 12.1.1893, Willemstad, Curaçao, (NACUR geb acte 23)
ovl. 18 jan 1893, Curaçao, Stad (NACUR, ovl. acte 14)
Elvira Francisca Kalvenhoven
b. 3-12-1893, Willemstad, (NACUR geb acte 503)
ovl. 8 aug 1917, Willemstad, Stad, Curaçao  (NACUR ovl acte 222)   (moeder als Leonor Kalvenhoven)
Catarina Matilde Kalvenhoven   (later ook Petronilla als achternaam)
b. 14 mrt 1896, Willemstad, Curaçao, (NACUR geb.acte 97)
 (Kind d.d. 12.9-1923 erkend door Petronilla, Johannes Martes en Kalvenhoven, Francisca Leonora bij hun huwelijk en door dat huwelijk gewettigd)
Augustin Encarnasion Kalvenhoven / Kalvenhoeven (later ook Petronilla als achternaam)
b. 25 mrt 1896, Willemstad, Curaçao (NACRU, geb acte 102)
Moedersnaam veranderd van Leonor Kalvenhoven in Francisca Leonora Kalvenhoeven (Kantonrechter d.d. 17-12-1936)
Kind [Augustin] werd erkend bij huwelijk van Francisca Leonora Kalvenhoeven met Johannes Martes Petronella op 12-9-1923 (Stadsdistrict)
Johan Benito Kalvenhoven
b. 21 mrt 1901, Willemstad, Curaçao, (NACUR geb acte 101)
ovl. 28-02-1904, (2 jr), Willemstad, Stad (NACUR ovl acte 89)
Petrus Damianus Kalvenhoven
b. 25 feb 1869, Willemstad (NACUR geb. akte 56.0)
ovl. 13 mei 1928.(59 jr), Willemstad, Stad. (NACUR ovl. Acte 207) [Overleeft zijn vrouw met bijna 20 jaar)
tr. 13 jul 1904, Aruba (NAARU huw. acte 30)   (moeder vermeld als Constantia Henriette Kalvenhoven)
Anna Statia Stamper    (moeder: Anna Maria Stamper, NAARU, ovl acte 33 van Anna Statia))
b. 29.3.1885 (NAARU Huw acte 30)
ovl.  9 jul 1908, Aruba, (NAARU ovl acte 33) [moeder overlijdt in kraambed, na bevalling tweeling op zelfde dag, de kinderen na resp 6 en 10 dagen erna]
Rita Nicasia Kalvenhoven
b. 22 mei 1904, Aruba, (NAARU, geb acte 93)
ovl.
Het kind Rita erkend bij het huwelijk van haar vader Petrus Damianus Kalvenhoven
Agnes Maria Kalvenhoven
b.  
ovl. 0jr, 26 dec 1938, Wilemstad, Stad, Curaçao (NACUR ovl. acte  541). 
Doodgeboren kind Kalvenhoven
b + ovl. 5 feb 1943, Willemstad, Stad, Curaçao  (NACUR ovll akte, 85)
Alejandro Kalvenhoven
b. 3 mei 1906 Oranjestad, Aruba (NAARU, geb acte 91)
Jacintha Kalvenhoven   (tweeling)
b. 9 jul 1908, Oranjestad, Aruba (NAARU, geb acte 93), 
ovl. 15-10-1908, 6 dagen oud, Aruba. (NAARU, ovl. acte 60)
Moeder overleden na de bevalling
Leonardo Jacintho Kalvenhoven  (tweeling)
b. 9 jul 1908, Oranjestad, Aruba (NAARU, geb acte 94)
ovl. 19-10-1908, 10 dagen oud, Aruba. (NAARU, ovl. acte 62)
Moeder overleden na de bevalling
Juliana Paulina Calvenhoven
b. 19 aug 1871, Willemstad, Stad. (NACUR geb. aktie 302) moeder: Maria Constancia Calvenhoven
= Juliana Marina Calvenhoven
ovl. 19 oct 1873 2 jr. Curaçao, (NACUR ovl. 1873) Geb. 1871 Check of dit ook in de Stad was
Rosalinda Tomasa Calvenhoven
geb, 31 dec 1875, Willemstad, Stad, Curaçao. (NACUR geb. 4)
ovl.  6 aug 1910, Willemstad, Stad, Curaçao.  (NACUR, ovl acte 154)  (moeder vermeld als Constansia Calvenhoven)
tr. 34 jr. 20 jul 1910, Curaçao.   met Benito Elizabeth, 47 jr. (Alias: Benito Eversz)  (NACUR, huw acte 37) (Moeder van Benito vermeld als Maria Elizabeth)
Rosalinda is misschien al ziek, want ze overlijdt zeer kort nadien op 6 augustus 1910
Zoek vaders naam van Benito: Mogelijk Benito Evern, zie acte?)
Victor Martires Kalvenhoven
b. 24 dec 1873 (volgens NACUR ovl. 28) 
ovl. 27 jan 1876 (NACUR ovl. 28)
Nikolina Jacoba
b. 10 dec 1846 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
omgang met NN
Maria Elodia Kalvenhoven  (Vader NN)
b. 19 feb 1867, (NACUR geb. 74.0) Willemstad, Curaçao)
ovl. 26 jun 1869, (NACUR ovl. 76.2) Willemstad, Stad, Curaçao
= Nicolina Jacoba (31 jr)  tr. 8 mei 1878    => Check huwelijks acte.. (Moeder vermeld als Leonor Kalvenhoven) NACUR, Acte 22)
Michel Jeroen  (24 jr)  b. ca. 1854)  Moeder: Maria Elisabeth (overleden)
Johannes Martens
b. 25 mei 1849 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Joseph Gabriel
b. 19 maart 1851, d 27 mar 1851 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Oleana Mathilda
b. 21 sep 1851, d. 9 feb 1856
Maria Cleofas Calvenhoven  (ook Cleofa Kalvenhoven (bij trouwen Maria Delfina)) Strijkvrouw bij Opa Piet Wilhelm Lamping
b. 9 april 1854 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven), 
Maria Delfina Kalvenhoven
b. 24 dec 1873 (NACUR geb. akte 466) Willemstad, Stad, Curaçao
ovl. 19 jan 1935, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR ovl acte 51jr). Moeder Kleofa Kalvenhoven overleden.
tr. 19 jr. 8 juni 1893 Tiburcio Prudencio Olario (25jr, b. 11.8.1867) ( en wettigt kind Julia). Moeder Tiburcio: Maria Olario
(Gezien trouwacte van Julia, is Maria Olario getrouwd / heeft relatie met een zekere NN Hernandez, (NACUR huw. acte 3)
ovl. 68 jr, 3 okt 1935 (NACUR ovl  acte 429), Willemstad, Stad, Curaçao. Moeder overleden.  Zijn vrouw vermeld als Maria Delfina Kalvenhoven (met een K)
NACUR. huw. 34, Willemstad, Stad, Curaçao
Julia Kalvenhoven / Julia Olario
b. 27 mei 1893, Willemstad, NACUR, geb acte 229), Willemstad
   Kind d.d. 8 juni 1893 gewettigd bij huwelijk moeder met Tiburcio Prudencio Olario
ovl.  55 jr, 6 aug. 1949, Willemstad, Stad, Curaçao (NACUR ovl. acte 377) Ouders overleden
tr. 21 jr, 10 maart 1915 met Julian Silvino Francisca (30 jr)  ( NACUR, huw acte 3)  ALIAS moeder van de bruid is Maria Hernandez
     Juliano (Julio) Silvino Francisca (30 jr)  (moeder is Petronellia Francisca)
Serafina Maria Olario
b. 6 aug 1895, Willemstad, Curaçao. (NACUR geb.acte 247), ovl. 28 mrt 1897, (NACUR ovl. acte 95), Curaçao Stad
Petra Alexandrina Olario
b. 26 nov 1897, Willemsatd, (NACUR, geb acte 399)
Petronie Kalvenhoven
b. 1834 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Gekocht van W.C. Hoyer feb 1842
ovl. als Petrona Kalvenhoven, 21-10-1867 , 32 jr. Willemstad, Stad, (NACUR ovl. 237: Stelt geb. jr op 1835)
Margaretha Juliet
 b. 20 jul 1853, d. 15 nov 1856 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Carolus Martinus 
b. 13 aug 1856 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven) / Acte: NACUR geb 3040
is kind van Frans Fermin de Jongh,  Zie NACUR ovl 304)
Erkenning kind/zoon door Frans Fermin de Jongh, uit wijlen Petroni Kalvenhoven (moeder), dat genoemd kind voortaan de familienaam de Jongh van hem comparant mag voeren 
William Martis
b. 23 mrt 1859 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
ovl.  William Martis Kalvenhoven, 2 jan 1878. (NACUR ovl. 5). Curaçao, Stad 18 jr. Moeder overleden
Joseph Bernard
b. 19 sept 1861, ovl. 5 sept 1862. (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Therecilia Calvenhoven
b. 19 jul 1862 (o.b.v eigen NACUR Ovl acte 393)
ovl. 13 nov 1916, 64 jr. Curaçao, Stad. (NACUR ovl acte 393) Moeder overleden, vermeld als Petroni Calvenhoven (Geen partner vermeld)
Justina Rofina Kalvenhoven
b. 19-7-1863 (NACUR Geb. akte 224) (First born in freedom)
Julia Genoveva Kalvenhoven
3 jan 1866 (NACUR Geb. 8.0) Willemstad, Curaçao, ovl. 18-01-1866 (NACUR ovl. 8, Willemstad, Stad, Curaçao)
Amalia Kalvenhoven
b. 1837
Gekocht van W.C. Hoyer feb 1842
Emanda Virginia
b. 3 Dec 1856 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Hermanus Paulus
b.17 april 1859, ovl.  2? jan. 1860
Maria Dolores
b. 17 nov 1860 (bron: Slavenregister ADC van Coevenhoven)
Antonius Martilie Kalvenhoven
b. 13-06-1864, Willemstad (NACUR. Geb. akte 184.0)
wellicht 1866
Johannes Pieter Kalvenhoven
b. 30 jan 1867, Willemstad, (NACUR, geb. akte 51.0); ovl. 30 jul 1869
Lucien Kalvenhoven
b. 1838
Gekocht van W.C. Hoyer feb 1842
                 
Losse vermeldingen, nog niet onder te brengen in de hoofdtak hierboven
Juliana Martina misschien komen we haar overlijden nog tegen?
Carolus Martinus Kalvenhoven
b. 21 jun 1838.
ovl. 23-12-1889, 51 jr. Willemstad, Stad, (NACUR ovl acte 391) ovl acte opvragen
Calorina Calvenhoven ~ bij vernoemen naar ouders bijv. omdraaing van Carolina ?
b. ca 1875-26 = 1849
Maria Alexandrina Kalvenhoven
b. 23-2-1875, Willemstad, Stad, Curaçao  (geb acte 71)
ovl. 73 jr, 21 jan 1949 (ovl. acte 54)
Henrietta mathilda van Clavenhoven / Calvenhoven
Emma Timotea Renita can Calvenhoven
b. 24 jan 1885 (NACUR geb. act 35), Willemstad, Stad, Curaçao
ovl. 29-5-1885 (NACUR, ovl. acte 125) Willemstad, Stad, Curaçao