Database Genealogical Office Lamping Family
Louisa Gerber

database Father: Petrus Adrianus Gerber [#8496] b. 24 February 1796, d. 27 October 1854
Mother: Hester Maria "Aannatje" Streeder [#8498] b. 4 June 1791, d. 24 January 1845

We are currently researching whether Louisa is really a daughter of the named parents.

Father: Petrus Adrianus Gerber [#8496] b. 24 February 1796, d. 27 October 1854
Mother: Hester Maria "Aannatje" Streeder [#8498] b. 4 June 1791, d. 24 January 1845


Werkhypothese

November 2006
De werkhypothese is dat Louise(a) Frederika Augustina GERBER een buitenechtelijk kind is van Petrus Gerber.

Haar geboorte-acte is in Haarlem niet te vinden. Raymond zocht er naar
Er is een meisje met de naam op Bonaire met de naam Louisa Redolphina MOOR
Onze Louise (a) werd bij haar overlijden genoemd: Louisa Fredrika augustina Redelfina GERBER.
Zo'n speciale naam lijkt niet toevallig.

Wat is verder nog van haar te vinden?
 • Adoptiedocumenten?
 • Hoe heette ze bij haar trouwen?
 • Is er een testament van haar vader waarin zij genoemd wordt?
 • Was Petrus Gerber op Bonaire omstreeks de conceptie van Louisa
 • Hoe heette de moedere van Louisa MOOR heette .
 • Wanneer is Louisa Moore geboren. => Zoek in het slavenregister van eigenaar J. DeBoot, Bonaire.
  Er zit namelijk tussen Louise Gerber en Louisa Moore een leeftijdverschil.
 • Zijn er nog andere documenten?

  Manusmissie register


  De zoekterm Moor heeft 8 treffers opgeleverd.


  1. 1748, februari 29
  archief OAC toegangsnummer 1.05.12.01 inventarisnummer 180 specificatie nr 15 omschrijving neger Juan Nicolaas door Joost de Moor, wegens trouwe dienst. Met bijlage, waarin verzoek van 29 februari 1748 aan secretaris om een vrijbrief te maken. N.B. "Deese pro forma verleent om te mogen navigeren".
  2. 1835, -februari 11
  archief NAC toegangsnummer 1.05.12.02 inventarisnummer 306 specificatie nr 1 omschrijving slavin Maria Clementina (Maria Clementina Moor), 30 jaar, door Johannes Blijde te Bonaire; volgens zijn rekest op [18 september 1834] bij de gezaghebber ingediend. Met akte van borgstelling van 3 september 1834 van Adrianus de Gorter en Charles Begs Debrot.

  ==> Geboortejaar Maria Clementina MOOR: 1834 -30 = 1804
  3. 1835, februari 11
  archief NAC toegangsnummer 1.05.12.02 inventarisnummer 306 specificatie nr 2 omschrijving slavenmeisje Paulina Urselina (Paulina Urselina Moor), 2 jaar, dochtertje van Maria Clementina, door Johannes Blijde te Bonaire; volgens zijn rekest op [18 september 1834 bij de gezaghebber ingediend. Zie voor akte van borgstelling ad nr. 1.
  4. 1839, juli 31
  archief NAC toegangsnummer 1.05.12.02 inventarisnummer 17 specificatie nr 318 omschrijving slavin Cathalina Francinetta (Cathalina Francinetta Moor) door Jan Jacob Debrot.
  5. 1843, april 19
  archief NAC toegangsnummer 1.05.12.02 inventarisnummer 24 specificatie nr 125 omschrijving slavin Louisa Redolphina (Louisa Redolphina Moor), 16 jaar, dr van Maria Clementina Moor, door Johannes Blijde te Bonaire.

  ==> Geboortejaar Louisa Redolphina Moor: 1843 - 16 = 1827
  6. 1848, mei 12
  archief MvK toegangsnummer 2.10.01 inventarisnummer 3731 specificatie nr 185 omschrijving slavin Georgeane (Georgeana Moor), 19 jaar, dr van Clementina, door S.G. Debrot.
  7. 1854, juni 28
  archief MvK toegangsnummer 2.10.02 inventarisnummer 6700 specificatie nr 434 omschrijving slavenmeisje Lucia Petronia (Louisa Petro-nia Lammermoor), 8 jaar, dr van Clementi-na, door Joseph Curiel.
  8. 1856, augustus 11
  archief MvK toegangsnummer 2.10.02 inventarisnummer 6709 specificatie nr 448 omschrijving slavenmeisje Eustaqui Felicie (Eustaquia Felicia Rooms), 1 jaar, dr van Merced, door Lodewijk J. Moors.

  Transcriptie Manumissie - Louisa Redolphina Moor

  19 april 1843 - No 125 -
  Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Johannes Blijde, ingezeten te Bonaire
  Dat de rekwestant in het jaar 1839, ter manumittering, van den Heer J. DeBoot gekocht heeft het slavenkind genaamd Louisa Redolphina, thans oud 16 Jaren, dochter van Maria Clementina Moor.
  dat de rekwestant thans aan zijne toenmaals bij contract aangegane verbintenis willende voldoen, Uw Hoogedl. Gestr. bij deze eerbiedig het verzoek doet een Manumissie brief in forma aan voormelde slavin te willen doen uitreiken, hebben zij bij den doop, volgens alhier bestaande gewoonte bij de Roomsche gemeente de naam verkregen van Ludovicam Redelphinam.
  Volgens de Wet legte hij bij deze over een bewijs uit de controlle, en een bewijs van tot een erkend kerkgenootschap te behooren, terwijl hij als borgen aanbied de Heeren A. DeGorter en W.H. Gorsira.

  Het welk doende etc.

  -- Handtekening W.H. Gorsira --

  Naam van Louisa bij het overlijden van haar man Andries Willem Frederik Bekker

  Andries Willem Fredrik Bekker overlijdt op 18 maart 1883. In de overlijdensactie heet Louisa: Louisa Frederika Augustina Gerber. Centraal Historisch archief Curaçao: Overlijdensacte 20 maart 1883, No 161.