Petrus Adrianus Gerber

M, #8496, b. 24 February 1796, d. 27 October 1854
FatherPeter (Petrus) Gerber b. 18 Sep 1761, d. 14 Feb 1842
MotherMaria Meijer b. c 1759, d. 12 Jan 1831
ChartsPedigree Chart Robert Lamping
DC Petrus Adrianus Gerber (#8496) b. 24 Feb 1796, d. 27 Oct 1854
Related To Robert LampingY
Birth*24 February 1796 Petrus was born on 24 February 1796, at Den Haag, The Netherlands
 He was the son of Peter (Petrus) Gerber and Maria Meijer
Marriage*21 January 1818 He married Hester Maria "Aannatje" Streeder at Den Haag, The Netherlands, on 21 January 1818. 
Death*27 October 1854 Petrus died 27 October 1854 at Willemstad, Curaçao, The Netherlands Antilles, at age 58. The Hospitaal Meester, Johannes Frederik Gerlein, gave notice of his death. Petrus died at six o'clock in the morning.1 
Biography* 
Petrus was a surgeon 3rd klass. Chirurgijn 3de klasse. He was also General / arts at the Fort Amsterdam (Military).
[At his death his profession was mentioned as: Officier van gezondheid 3de klasse] It is in his death certificate that we find the name of his parents: Petrus Gerber and maria Meyer.
 
Biography1813 
Gerber's opleidingsjaren tot chirurgijn en de jaren vóór zijn vertrek naar Curaçao in 1824. (Bron: Onderzoek van Raymond Gonsalves in NA Den Haag)


Waar en hoe lang gestudeerd of geleerd of en waar gepromoveerd of op eenige andere wijze tot de uitoefening der kunst toegelaten

Te Amsterdam bij den chir: van Harlingen gedurende 13 maanden
Te ’s Hage bij Prof. de Riemer gedurende 2 Jaren
Geëxamineerd door het voormalig Geneeskundig Bestuur als chir: der 3e Klasse

Welke talen men kent
Hollandsch
Fransch

Datums van Aanstellingen en onderscheiden Graden, van bekomen Pensioen of Demissie of van Overlijden

20 Januarij 1814 benoemd tot chir: der 3e Klasse en den 16 December 1815 op zijn verzoek honorabel ontslagen.
26 December 1815 geplaatst als fourier en op den 21 Julij 1816 gepasporteerd.
20 September 1820 geplaatst als ziekenoppasser bij de Marine en den 29 Mei 1824 op zijn verzoek ontslagen.
31 Julij 1824 benoemd als chir: der 3e Klasse bij den Geneesk.Dienst in de W.I.

Gedane Veld- en Zeetogten, bekomen Wonden, uitsteekende Daaden of bijzondere Verrigtingen
1813 bij het innemen van het fort te Ooltgensplaat (Goeree Overflakkee in Zeeland)
1814 bij de blocade van Delfzijl in Groningen
De incidenten bij Ooltgensplaat en Delfzijl hebben te maken met de aftocht van de Fransen, nadat Napoleon was verbannen naar Elba. In 1815 dook Napoleon weer in Frankrijk op, waarna hij medio juni van dat jaar bij Waterloo (ten zuiden van Brussel) definitief werd verslagen door een coalitie van Britten, Nederlanders en Pruisen o.l.v. Wellington.

1815 bij de armée in Belgien (het is aannemelijk dat Petrus Gerber als chirurgijn rechtstreeks te maken heeft gehad met de ellende van de tienduizenden gewonden na de slag bij Quatre Bras en Waterloo.)
 
Biography26 December 1815 
Petrus is op zijn negentiende vrijwillig in dienst getreden als fourier op 26 december 1815 als fourier in 3de afdeling der infanterie van de Nationale militie. Een fourier is een onderofficier, die voor de inlegering, wapening, fouragering, kleeding, enz. der compagnie zorgt, en tevens compagnieschrijver is. Hij is dan 5 voeten 2 duim en 1 streek lang.
Volgens de inschrijving is hij geboren op 27 feburari 1796, te 's-Gravenhage and laatst woonachtig in 's-Gravenhage.
Aangezigt: Vaal (?) , Voorhoofd: hoog, Oogen: blauw Neus en Mond: Ordinair [=gewoon], Kin: rond, Haar en Wenkbraauwen: bruin. Merkbare teekenen: geen.

Bataljon Nationale Militie nr. 3
Opgericht begin 1814 als Bataljon Landmilitie nr. 3. In maart 1815 vernummerd in Bataljon Nationale Militie nr. 3. Afkomstig uit het militiedistrict Heerenveen (1815). In december 1818 opgegaan in de 8e Afdeling Infanterie. Zie inv.nr. 230 voor de periode 1814-1818.


 

Family 1

Hester Maria "Aannatje" Streeder b. 4 June 1791, d. 24 January 1845
Children

Family 2

Child

Citations

  1. [S140] Death Petrus A. Gerber, 1854.
Last Edited29 May 2016